Najimas bestyrelse

Lul Omar

Initiativtager 

Lul er født 1994, uddannet sosu-hjælper. Hun er samfundsinnovatør og har siden 2019 med baggrund i sine egne erfaringer arbejdet på at hjælpe børn, unge og forældre, der er i konflikter, der kan føre til fx genopdragelsesrejser.

Lul oprettede i 2019 foreningen Najima, der arbejder med børnekonventionen som grundlag.

Mail: lul@najima.dk

 

 

Christina Lehtinen

Forkvinde 

Christina er født 1977, uddannet international socialrådgiver i 2005, uddannet psykoterapeut 2010. Er i gang med en diplomuddannelse i ledelse.
Hun har været ansat i Aarhus kommune fra 2005-2017, hvor hun arbejdede med integration, familierådgivning, negativ social kontrol og ekstremisme i forskellige afdelinger og stillinger, blandt andet som projektleder og som koordinator i Infohus.
Siden 2018 ansat som leder i Horsens kommune med ansvar for flere afdelinger, blandt andet med fokus på forebyggelse af negativ social kontrol. 

Mail: christina@najima.dk

 

Paul Nautorp 

Paul er født i 1966, bachelor i spansk og massekommunikation. Udviklingschef på Jyllands-Posten A/S fra 1995-2000, udviklingsdirektør i Mobilethink A/S fra 2000-2003, teamleder og studieleder på Kaospilot-uddannelsen fra 2004-2008 og selvstændig organisationskonsulent siden 2008, hvor han har arbejdet med innovations- og læringsprocesser i både private og offentlige virksomheder. Medstifter af Sager der Samler i 2012, hvor han har udviklet platforme for borgeres handlekraft i fællesskab. Medlem af Frivilligrådet fra fra 2014-2017 og medlem af OECD Innovative Citizen Participation Network siden 2019.

Mail: paul@najima.dk

Kristin Birkeland 

Kristin er medstifter af Sager der Samler. Hun er med til at lede og udvikle Sager der Samler, som giver mennesker handlekraft og en politisk stemme gennem opbakning og omsorg i et stærkt fællesskab. Kristin træner desuden mennesker til at træde frem og kommunikere med nærvær og kraft, og hun coacher individuelt. Kristin har over 20 års erfaring som konsulent og underviser og er anerkendt for sin evne til at skabe stærke læringskulturer i teams og organisationer.

Mail: kristin@najima.dk

Ditte Klöcker Jepsen

Ditte er født 1978 og er kandidat fra Roskilde Universitet 2007 i socialvidenskab og geografi. Hun har arbejdet i det socialpædagogiske felt siden 2002, som relationsmedarbejder og udviklingskonsulent. Ditte har arbejdet med kompetenceudvikling også med særligt fokus på dobbelt kulturelle problematikker. Hun har arbejdet med udvikling af tilbud for borgere, der gør brug af socialpsykiatrien. Senest har hun været leder af en aftenskole under Dansk oplysningsforbund, der udbød undervisning til borgere med særlige behov. Hele tiden med fokus på at få borgerens stemme i spil og gøre tingene med og ikke for nogen.

Mail: ditte@najima.dk