Evakuer børnene fra Moria

Evakuer børnene fra Moria

Lul Omar repræsenterede Najima som en af talerne ved demonstrationen for Morias børn på Rådhuspladsen i Aarhus, tirsdag d. 15. september, 2020.

Lyt med her

Najima støtter børnene i Moria

Najima støtter børnene i Moria

Lul Omar taler til  demonstrationen Evakuer børnene fra Moria – ved Rådhuset i Aarhus tirsdag 15. September kl 17.
Flygtningelejren Moria i Grækenland er brændt ned. Mange tusinde børn mangler et hjem. Danmark skal tage imod de allermest sårbare børn fra Moria-lejren. Vi har et ansvar, og vi kan ikke vende det blinde øje til.
Derfor inviterer Mellemfolkeligt Samvirke Aarhus og DFUNK til en aktion foran Rådhuspladsen på tirsdag d. 15. september kl. 17.00-19.00.

Corona foranstaltninger:
Vi stiller os op med masker, afsprittede hænder og med 1 meters afstand til hinanden i en stor firkant på Rådhuspladsen i Aarhus.
Medbring maske, håndsprit og et skilt med teksten ”Evakuer børnene fra Moria NU!”. Vi tager et fællesbillede, som skal bruges til at lægge yderligere pres på regeringen.
Lad os sammen vise solidaritet for de børn i Grækenland, der akut har brug for tryghed, omsorg og sikkerhed.
Talere og yderligere program følger!
I mellemtiden kan du skrive under her:
ms.dk/moria
PROGRAM:
– Velkomst ved MS
– Tale fra Lone Norlander, byrådsmedlem for Enhedslisten
– Tale fra Lul Omar, stifter af foreningen Najima
– Musik ved Sidsel Lieknins Vestertjele
– Tale fra Peshank Kango, bestyrelsesmedlem i DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom
– 1 minuts stilhed i solidaritet med mennskene fra Moria-lejren
– Fællesbillede
– Tak for nu!
*********************************
Mere om situationen:
Moria er en flygtningelejr på den græske ø Lesbos. Lejren var bygget til 3.000 mennesker, men for få måneder siden boede der op til 20.000 mennesker i og omkring lejren. Ca. 8.000 af dem var børn.
Den seneste uge blev lejren først ramt af et coronaudbrud. Et par dage efter blev den ramt af en voldsom brand. Hele lejren stod i flammer og børn og voksne står nu uden det, de før kaldte hjem.
14 europæiske lande har allerede sagt ja til at tage imod børn og sårbare fra lejren. Danmark bør gøre det samme. Der er brug for handling nu.
English:
The Moria refugee camp in Lesbos has burned down. Thousands of children are without a home and sleeping on the streets. Denmark needs to act now and evacuate 500 children and their families. We have a responsibility and we can not ignore this disaster.
Mellemfolkeligt Samvirke Aarhus is therefor inviting you to join us this Tuesday at 17.00 on Rådhuspladsen to help us put pressure on the Government to act now!
Corona regulations:
We will stand with 1 meter a part. Remember your mask and disinfectant gel!
Sign: Bring a sign that says: EVACUATE THE CHILDREN FROM MORIA NOW!
We need to stand together and show solidarity for the people in desperate need of help now!

Meanwhile you can sign our petition to evacuate 500 children to Denmark here: ms.dk/moria

Najima har fået foretræde på Børn og Ungeudvalgets møde den 2. september 2020

Najima har fået foretræde på Børn og Ungeudvalgets møde den 2. september 2020

Najima har nogle konstruktive ideer til punkt 2 på dagsordenen, som er et forslag fra Børne- og ungebyrådet om fejring af mangfoldighed i Aarhus. Børne- og ungeudvalget foreslår en årlig mangfoldighedsfejring i Aarhus Kommune.
Lul Omar og Jette Kaae stiller op og fortæller om Najimas ideer, som I kan læse nærmere om i indlægget her:
Vi skal ikke kun fejre mangfoldigheden – vi skal også lære om den

Foreningen Najima synes mangfoldighedsfejring er en fantastisk ide. Aarhus er smilets by, mangfoldig og farverig.

 

Fordomme må udfordres der hvor de opstår. Derfor bør fejringen foregå på kommunens institutioner såsom uddannelsessteder, folkeskoler og børnehaver. Både de nuværende og fremtidens borgere skal, uanset kulturer, sprog, religioner, kønsidentiteter, udfordres af nye viden og åbenhed om mangfoldigheden i Aarhus.
Lokale initiativer kan skabe både viden og fællesskabsfølelse. Der kan skabes initiativer, der bringer mennesker sammen omkring en fælles interesse. Lad mennesker opdage, at de med deres forskellige baggrunde og perspektiver kan gøre hinanden klogere på deres fælles interesse. Undgå at det kommer til at lyde som endnu et integrationsprojekt. Når noget er rettet mod mennesker, med en anden kulturel eller religiøs baggrund, LGBT-personer og andre, der er en del af en minoritet i Danmark, lyder det som endnu et integrationsprojekt. Det er ikke integration men en gave til alle i Aarhus, der inviteres til at forstå mangfoldighedens styrke.

Hvis fejringen foregår i Midtbyen kan det signalere endnu en drukuge. Der er fare for, at det bliver en engangsforestilling, der ikke kommer andre ved end de, der deltager i ”festen”. Problemerne er mindre i byen.

Fejringen skal ske på skoler, uddannelsespladser, arbejdspladser osv. Det giver ikke mening at støtte endnu et projekt med begrænset effekt med hurtige beslutninger, retning eller formål. Problemet skal løses, der hvor atmosfæren er giftig, med åbenhed, begejstring og glæde over mangfoldighed for alle.

Dominoeffekten beskriver en effekt, der påvirker en anden effekt, som så påvirker den tredje. Det er et initiativ, der er godt for alle, billigere og målet er relevant for alle. Det gælder om, at somaliere, som andre borgere i Aarhus, er en del af mangfoldigheden af kulturer, der giver plads til alle i Aarhus.
Foreningen Najima har en række konkrete ideer:
  • Institutioner lærer eleverne om kulturer, sprog, religioner, kønsidentiteter og meget andet. Der kunne fx være etniske minoriteter, der kom klædt i deres traditionelle tøj og bragte mad fra deres hjemland til skolen.
  • Foreningen Najimas forslag er f.eks. at invitere forældre, LGBT og lade eleverne stille spørgsmål.
  • Udfordringerne skal være dybere end mad, kunst, musik. Vi skal udfordre racistiske fordomme og lade de racistiske fordomme på den anden side udfordre andre. Mangler der somaliaer fx på Sabro-Korsvejskolen skal skolen tage på besøge hos andre skoler. Det må kommunen og Byrådet løse. Det er ikke kun billigere, men mere spændende med en åben dialog.
  • Hold events og spørgerunder på Dokk1. Meningen er ikke at være eller blive enige. Man at fejre netop forskellighederne og uddanne den næste generation til at favneforskelligheder. Alt andet er skørt, dyrt og giver ikke mening.
  • Samle mennesker med forskellige baggrunde omkring en fælles interesse, noget de er optaget af eller en hobby. Lad hele initiativet/eventet handle om interessen, det de er fælles om og ikke om deres forskellighed. Lad mennesker opleve, at de ikke er så forskellige endda.
  • Brug nogle af pengene på minoritetsorganisationer og -foreninger, virksomheder, hvor der stilles krav om, at de skal få minoriteterne til at deltage således, at foreningerne gør deres arbejde med og ikke for minoriteterne. Foreninger og virksomheder må være omstillingsparate fra dag til dag. Corona har vist os, at det kan lade sig gøre at skabe forandring fra den ene dag til den anden. Foreningen Najima vil se det som en stor anerkendelse officielt at kunne være brobygger for mangfoldighed i Aarhus Kommune for børn, unge, gamle osv.”

Til møde med Tesfaye

Til møde med Tesfaye

Najima var til møde på Christiansborg fredag den 12. juni. Et stærkt hold var afsted for at mødes med Mattias Tesfaye, Danmarks udlændinge- og integrationsminister.
Najima havde nogle konkrete ideer til, hvordan børn og unges rettigheder kan sikres.