Det er svært at være teenager
– og dobbelt så svært i en dobbeltkultur 

Daghøjskolen for kvinderMange børn og unge, der vokser op med en dobbeltkulturel baggrund, oplever nogle helt særlige udfordringer.

Vi bryder tabuet og bygger bro

Najima arbejder for at hjælpe både børn, unge, voksne, familier og fagpersoner med at bygge bro mellem kulturer, bryde tabuer og med at komme i dialog med mennesker, der kan hjælpe med at navigere i en vanskelig situation mellem familie, samfund og modsatrettede krav.
Najima tilbyder derudover et fællesskab, hvor man kan dele sin håb og sine bekymringer.

Najima hjælper de unge og familierne med at blive mere bevidste om deres egen situation og med at finde ud af, hvilke muligheder de har for at få hjælp fra andre, herunder bl.a. kommunen. Najima har mulighed for at bidrage til brobygning ved helt konkret at ledsage og støtte teenagere, voksne og familier, så de får en god kontakt med myndigheder, kommunale tilbud og andre ressourcer, der kan hjælpe i en vanskelig situation.

Konflikter – der findes gode løsninger

Har du eller dit barn problemer med skolen, med politiet, i boligforeningen eller med andre myndigheder?
Er man barn eller ung, eller er man forælder til en teenager, kan både små og store problemer og konflikter føles helt uoverskuelige. I Najima kan vi hjælpe med at finde gode løsninger, også når det er svært.

Genopdragelse – den forkerte løsning på et svært problem

Nogle unge med et ben i flere kuturer kommer på en særligt vanskelig måde i klemme mellem normer og traditioner, regler og love, i det danske samfund og i deres forældres kultur.
Ofte er deres familier under pres på grund af traumer fra krig og de mange udfordringer, der følger af at skulle etablere sig i en anden kultur. Bliver udfordringerne store og konfliktfyldte, kan en konsekvens være, at forældrene ikke ser andre muligheder end at sende deres barn på genopdragelse uden for Danmark. Når det sker, er det ofte fordi de ier under pres og kke ser andre løsninger.

Lul Omar, der er initiativtager til Najima, deler sin egen fortælling og invitere til dialogmøder, foredrag, kurser og workshops. Hun hjælper med at finde redskaber til at løse konflikter og skabe nye muligheder i familierne.

Mål

Najima er organiseret som en forening, der med udgangspunkt i danske love og FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder arbejder for rettigheder og opbakning til børn og unge, der vokser op med en dobbeltkulturel baggrund i Danmark.

 

Najima arbejder for på lang sigt at opnå følgende mål, at ingen børn og unge får krænket deres rettigheder. Herunder specifikt, at ingen bliver sendt til genopdragelse mod deres vilje, og at alle, der er blevet sendt på genopdragelse, har mulighed for/får hjælp til at komme hjem igen:

 

  • at det ikke anses som en naturlig og legitim handlemulighed for familier at sende deres børn på genopdragelse mod børnenes vilje.
  • at alle myndigheder er tydelige og tilgængelige i sager om genopdragelse og alle andre sager, der kan påvirke familier og børns trivsel og sikkerhed.
  • at alle, som har fået krænket deres rettigheder i forbindelse med genopdragelse, får opbakning, støtte og en stemme.

 

Læs Najimas vedtægter her